QUI SOM

Som un equip de professionals que gaudim de 25 anys d’experiència amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat i excel·lència del nostre treball.

La presa de decisions econòmiques i empresarials dels potencials inversors o creditors es basa fonamentalment, en la majoria dels casos, en la informació financera. Per això, és molt important que aquesta informació sigui sotmesa a un procés de revisió i verificació per part de professionals qualificats per tal d’oferir més seguretat en la gestió empresarial.

Els nostres clients poden confiar que, com a auditors, els proporcionarem qualitat, independència i rigor en els nostres treballs i alhora els ajudarem a identificar riscos i àrees de millora.

Volem que existeixi una comunicació fluida entre l’auditor i el client per tal que, en tot moment, es pugui conèixer l’estat del treball, i es puguin efectuar les consultes i propostes que es considerin adequades.

La nostra filosofia de treball està basada en:

  • Tracte personalitzat i directe amb el client
  • Professionalitat i rigor en les nostres actuacions i treballs
  •  Resposta ràpida i contínua
  • Constant procés de formació i actualització dels nostres coneixements

Els nostres clients són de sectors molt diversos, la qual cosa contribueix al nostre enriquiment professional, sent el nostre principal àmbit d’actuació la Comarca del Vallès Oriental i les seves àrees d’influència.

La nostra principal activitat es centra en la realització d’auditories de comptes anuals i en treballs de revisió i verificació d’altres estats financers o documents comptables.

ÀREES D’ACTUACIÓ

Auditoria de comptes anuals individuals

Auditoria de comptes anuals consolidats

Auditories d’altres estats financers: Balanços de fusió

Auditories d’altres estats financers: Balanços base per un augment de capital amb càrrec a reserves

Auditories d’altres estats financers: Balanços base per una reducció de capital per compensar pèrdues

Auditories d’altres estats financers: Estats Financers Intermitjos

Revisions mitjançant l’aplicació de Procediments Acordats d'informació comptable i financera

Revisions Limitades dels estats financers

Revisions d’informació comptable en processos de compra-venda, due diligence o similars

Revisions de declaracions anuals d’envasos (ECOEMBES)

Revisions de comptes justificatives de subvencions

Revisions del funcionament de les mesures de control intern establerts en les empreses

Informes pericials per procediments judicials

Informes d’expert independent establerts en la legislació vigent

Estudis econòmics-financers

Informes de valoració d’empreses

EL NOSTRE EQUIP

Rosa M. Coma Camps

Rosa M. Coma Camps

Sòcia fundadora d’AUDINFORM
Auditora

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Especialitat d’Economia d’Empresa) per la Universitat de Barcelona.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC) i col·legiada en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Anna López Manyà

Anna López Manyà

Auditora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per la Universitat Pompeu Fabra.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC) i col·legiada en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Mireia Capel Torrents

Mireia Capel Torrents

Auditora
Llicenciada en Economia
per la Universitat Pompeu Fabra.

Inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC) i col.legiada en el Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Patricia Soler Faber

Patricia Soler Faber

Auditora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Girona.

Noemí Martínez Lumbierres

Noemí Martínez Lumbierres

Auditora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per la Universitat Pompeu Fabra i inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC).

Rosa Vizcaino Lopez

Rosa Vizcaino Lopez

Auditora

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) per la Universitat de Barcelona i inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España (ROAC).

Noèlia Aguayo Prieto

Noèlia Aguayo Prieto

Auditora

Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona.

CONTACTE

Princesa 24 Entl. 1a
08401 Granollers
Tel. 93 861 13 60
info@audinform.com
MAPA