AUDINFORM – AUDITORIA GRANOLLERS

Audinform és una auditoria de Granollers que compte amb un equip de professionals amb més de 30 anys d’experiència amb l’objectiu d’aconseguir la màxima qualitat i excel·lència del treball.

La presa de decisions econòmiques i empresarials dels potencials inversors o creditors es basa fonamentalment, en la majoria dels casos, en la informació financera. Per això, és molt important que aquesta informació sigui sotmesa a un procés de revisió i verificació per part de professionals qualificats per tal d’oferir més seguretat en la gestió empresarial.

Els nostres clients poden confiar que, com a auditors, els proporcionarem qualitat, independència i rigor en els nostres treballs i alhora els ajudarem a identificar riscos i àrees de millora.

Volem que existeixi una comunicació fluida entre l’auditor i el client per tal que, en tot moment, es pugui conèixer l’estat del treball, i es puguin efectuar les consultes i propostes que es considerin adequades.

La filosofia de treball d’Audinform està basada en:

  • Tracte personalitzat i directe amb el client
  • Professionalitat i rigor en les nostres actuacions i treballs
  •  Resposta ràpida i contínua
  • Constant procés de formació i actualització dels nostres coneixements

Els nostres clients són de sectors molt diversos, la qual cosa contribueix al nostre enriquiment professional. Situats a Granollers, sent el nostre principal àmbit d’actuació la Comarca del Vallès Oriental i les seves àrees d’influència.

La nostra principal activitat es centra en la realització d’auditories de comptes anuals i en treballs de revisió i verificació d’altres estats financers o documents comptables.